Tržnice

Nakupovanie vo Vietname

Tržnice

Najlacnejšie nákupy zaobstaráte na tržniciach, kde využijete zjednávanie najviac. Na miestnych trhoch môžete kúpiť takmer čokoľvek. U niektorých predajcov je naozajstná zľava 50% a vyššie. Takúto zľavu väčšinou získate skoro ráno alebo pred večerom (okrem nočných trhovísk). Pri zjednávaní sa usmievajte a buďte priateľskí.

Pri zjednávaní dobre funguje aj stratégia "odchádzanie", kedy pri zjednávaní zdvorilo odmietnete cenu a na oko odídete. Predávajúci cenu obratom zníži.