Etnické zloženie

Čo robiť vo Vietname

Etnické zloženie

Vietnam je multietnickou krajinou, ktorá sa skladá oficiálne z 54 etnických skupín. Každá skupina má vlastný jazyk, životný štýl a kultúru. Väčšinu (86%) tvoria Kinh čiže Vietnamci, medzi ďalšími výraznejšími skupinami sú Tay, Thai, Muong, Khmer, Hoa alebo Hmong. K lepšiemu poznaniu týchto minorít odporúčame navštíviť Severozápadný Vietnam (Sapa) alebo južnú časť stredného Vietnamu (medzi Dalat a Buon Ma Thuot).