Cenová garancia - detailné podmienky

Cenová garancia - detailné podmienky

Garancia ceny je stanovená jasnými pravidlami:

  • Cenová garancia sa vzťahuje na služby a programy ponúkané českými predajcami (internetové portály, cestovné kancelárie a cestovné agentúry).
  • Cenová garancia sa nevzťahuje na ceny last-minute služieb a programov.
  • Cenovú garanciu je možné uplatniť najneskôr 60 dní pred plánovaným odletom.
  • Cenová garancia neplatí pre nešpecifikované výhody a bonusy.
  • Cenová garancia neplatí, ak je tým plošne a systematicky ponúkaný tovar pod obstarávacou cenou.
  • U cenových ponúk z internetových portálov nesmie byť ponuka staršie ako 48 hod. A z portálu musí byť zrejmé, že ponuku možno ihneď zarezervovať.
  • Spoločnosť GO2 s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na cenovú garanciu v prípade, že bude zrejmé, že konkurenčná ponuka nespĺňa niektorú z vyššie uvedených podmienok, či ak bude z prípadu jasné, že sa jedná o akokoľvek zvýhodnenú ponuku.
  • Spoločnosť GO2 s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky cenovej garancie, či cenovú garanciu kedykoľvek odvolať bez predchádzajúceho upozornenia.