Andrea Starková, organizácia školy a výuka detí na Lomboku

Andrea Starková -  Lombok

Andrea Starková, organizácia školy a výuka detí na Lomboku

Od roku 2010 Andrea pôsobí ako dobrovoľníčka na ostrove Lombok, ktorý si zamilovala. Na Lomboku sa snaží zvýšiť vzdelanie detí v dedinke Petiwung. Pôsobí ako hlavný koordinátor združenia Sekolah POGEA, založeného GO2, s.r.o., ktoré sa aktívne zameriava na zvýšenie vzdelávania detí v Petiwungu. V roku 2015 školu, ktorú združenie z hlavnej časti stavia a financuje, navštevuje približne 80 detí. V letnej sezóne pracuje v Českom raji, kde pripravuje a realizuje ekologické výchovné programy pre deti.